Slovak Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish Ukrainian

Opatrovateľské kurzy Michalovce, opatrovateľské kurzy v Michalovciach

Opatrovateľské kurzy Michalovce VaV

Opatrovateľské kurzy VaV v meste Michalovce sú kvalitnejšie, rýchlejšie, lacnejšie: e-learning

Pozrite si videoukážku opatrovateľského kurzu

ocenenia

 

 

Názov kurzu: Opatrovateľský kurz VaV (platný v SR aj EÚ)
Rozsah kurzu: 230 alebo 400 vyučovacích hodín
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: 

17560/2012 (18117/2012)

akreditácia  | zoznam subjektov 

Najbližšie termíny kurzu: od 07.07.2015, od 03.08.2015,
Termíny konania kurzov: nájdete TU
Cena kurzu (230 hodín): 239.9 € +10 € prezenčná forma + ZĽAVY TU
Cena kurzu (400 hodín): 389.9

 ROZVRHY OPATROVATEĽSKÝCH KURZOV: nájdete TU

 

FORMA OPATROVATEĽSKÝCH KURZOV (intenzívna forma 4 dní + prax):

E-learning - rýchlejšie, lacnejšie, efektívnejšie !

PRAX - v každom meste je zmluvné zariadenie, kde sa vykonáva prax v rámci opatrovateľských kurzov,
- ideálne časy pre prax sú doobeda,
- možná dohoda s vrchnou sestrou ohľadom individuálnych časov praxe,
- vo väčšine zariadení sa vyžaduje svetlé oblečenie a pohodlná obuv.

 

VÝHODY:

  • Možnosť absolvovať 230 hodinové aj 400 hodinové opatrovateľské kurzy
  • Vysoká kvalita výučby garantovaná odbornými a skúsenými lektormi.
  • Vysoká flexibilita - štúdium vo forme e-learningu kedykoľvek z domu.
  • Výborná cena od 119 € - možnosť aj na splátky bez navýšenia.
  • Certifikát vydávame v SJ aj NJ ZADARMO (ušetríte na úradnom preklade).
  • Certifikát ponúkame aj v ďalších jazykoch za bezkonkurenčnú cenu.
  • Po absolvovaní kurzu možnosť PRÁCE v Rakúsku, Nemecku, Anglicku (po splnení jazykových podmienok).
  • Každý účastník kurzu získava učebné materiály ku kurzu na DVD ZADARMO.
  • Jedine u nás každý účastník kurzu získava CD alebo Knihu "Nemčina pre opatrovateľky" za zvýhodnénu cenu.
  • Možnosť absolvovania kurzu v niektorom zo 83 miest na Slovensku!

naOK 620x200

FORMA OPATROVATEĽSKÝCH KURZOV:

E-learning je moderná forma vzdelávania, pri ktorej s pomocou počítača, internetu a učebných materiálov študujete priamo z Vášho domu.

 

Čo je e-learningPrečo e-learning Rozdiel

UČEBNÉ MATERIÁLY: spracované na DVD, obsahujú nielen texty prednášok ale aj množstvo videí, prezentácií, testovacích cvičení atď.  Účastníci kurzu od nás v úvode kurzu dostanú jednoduché zaškolenie, aby sa ľahko dokázali orientovať v materiáloch, ktoré od nás dostanú a zároveň k nim budú mať prístup prostredníctvom našej webovej stránky. Materiály sú spracované prehľadne a orientácia na našej stránke je veľmi jednoduchá a intuitívna, čo maximálne uľahčuje proces Vášho učenia sa.

PRAKTICKÝ VÝUČBA: prebieha intenzívnou formou počas 4 sobôt

PRAX: Odbornú prax v zariadení sociálnych služieb vykonávajú účastníci priebežne počas štúdia

- prax väčšinou prebieha v doobedňajších hodinách, pričom je možná aj individuálna dohoda so zariadením, s ktorým sa dohodnete na presných termínoch a časoch výučby

- prax je možné vykonávať v našom zmluvnom zariadení alebo vo Vami vybranom zariadení po dohode s manažérkou kurzu

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: po preštudovaní teoretickej časti, absolvovaní praktickej výučby a ukončené praxe nasleduje záverečná skúška, ktorá sa realizuje prezenčnou formou. >Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, teoretickej a praktickej skúšky pred skúšobnou komisiou. Následne Vám vydáme certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku, prípadne v inom cudzom jazyku podľa Vašich požiadaviek.

Tip na Darček!
Opatrovateľský kurz je teraz možné objednať
aj ako darčekový poukaz

 
Ciele opatrovateľských kurzov:
- cieľom opatrovateľských kurzov je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom,
t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu
s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu

Cieľová skupina:

- záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť na Slovensku alebo v zahraničí (Rakúsko - podmienkou pre umiestnenie).

Obsahová náplň:

- úvod do opatrovateľstva, základy hygieny a náuka o infekciách, prvá pomoc, princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov, základy fyzioterapie, ergoterapie, ergonómie, zaobchádzanie a transport, bezpečnosť, prevencia úrazov, psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí, komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca, základy sociálnej pomoci a starostlivosti - Legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, …),

Certifikát:
Certifikát z nášho opatrovateľského kurzu je dokladom Vašej kvalifikácie na prácu opatrovateľky a je platný na Slovensku, ako aj na celom území Európskej únie. Opatrovateľské kurzy VaV, sú akreditovaný podľa najnovšieho zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. Po vystavení certifikátu môžete ihneď nastúpiť na prácu opatrovateľky ako kvalifikovaný pracovník.

Organizovanie opatrovateľských kurzov zabezpečujeme:
• pre individuálnych záujemcov,
• pre mestá alebo obce,
• pre zariadenia sociálnych služieb,
• pre opatrovateľky, ktoré si potrebujú doplniť opatrovateľský kurz, aby spĺňali požiadavky na výkon zamestnania.
• pre neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb.

 Využijete opatrovateľského kurzu:
• pre prácu opatrovateľky ako SZČO,
• pre prácu opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku
• pre prácu opatrovateľky v zahraničí v rodinách (Rakúsko, Nemecko, ...)
• pre prácu opatrovateľky pre mestá či obce,
• pre starostlivosti o svojich blízkych,
• na zvýšenie svojej kvalifikácie a možnosti zamestnať sa

- 24 dní vrátane praxe – teoretická výučba v pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a prax v rozsahu 74 vyučovacích hodín v doobedňajších hodinách počas 8 dní alebo individuálne po dohode so zariadením

VaV Vám ponúka:

- 24 dní vrátane praxe – teoretická výučba v pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a prax v rozsahu 74 vyučovacích hodín v doobedňajších hodinách počas 8 dní alebo individuálne po dohode so zariadením

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Video: E-learning Forma

Opatrovateľské kurzy za 4 dni online forma elearningu.

Video: E-learning 2

Opatrovateľské kurzy za 4 dni online forma elearningu.

Video: E-learning 3

Opatrovateľské kurzy za 4 dni online forma elearningu.