Opatrovateľské kurzy VaV, kurzy opatrovania VaV

 VaV = Tradícia, Kvalita, Najlepšie ceny
 • Sme tu od roku 2003 - určite nás poznajú aj Vaši známiocenenia
 • Akreditácie od MPSVaR SR na kurzy 230 aj 400 hod.
 • Viac ako 200 kvalifikovaných lektorov
 • Počas desiatich rokov nášho fungovania sme služby ponúkli
  vyše 25 000 klientom
 • Otvárame kurzy takmer každý deň v niektorom zo 83 miest SR
 • Naše certifikáty sú platné na Slovensku aj v EÚ
 • Naše ZĽAVY sú skutočné a môže ich využiť každý
 • Možnosť platby za kurz aj na splátky bez navýšenia

 

Názov kurzov: Opatrovateľské kurzy VaV (platné v SR aj EÚ)
Rozsah kurzov: 230 vyučovacích hodín
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: 17560/2012 - Fotokópia AKREDITÁCIA
Zoznam subjektov ktorým bola udelená akreditácia na vzdelávací program
Termíny konania 230h kurzov: nájdete TU
Termíny konania 400h kurzov: nájdete TU
Lektori kurzov: nájdete TU
Ceny kurzov: od 119 € do 269 € + ZĽAVY TU

Certifikáty o absolvovaní opatrovateľských kurzov

Vystavujeme v 12 - tich jazykových variantoch - slovenčina/nemčina, slovenčina/angličtina, slovenčina/taliančina, slovenčina/francúzština, slovenčina/slovinčina, ...

Agentúra VaV ako prvá na Slovensku poskytuje všetky akreditované formy opatrovateľského kurzu:

Formy opatrovateľských kurzov VaV - 230 hodinových

 1. diaľková (kombinovaná) forma VaV (najobľúbenejšia a najlacnejšia forma) - kurz prebieha 4 soboty + 80 vyučovacích hodín praxe
 2. denná forma VaV - kurz prebieha 4 soboty + 2 dni v týždni + 80 vyučovacích hodín praxe
 3. večerná forma VaV - kurz prebieha 4 soboty + 3 piatky poobede + 80 vyučovacích hodín praxe
 4. doplnková forma VaV - pre účastníkov, ktorí už majú absolvovaný iný kurz opatrovania v rozsahu menšom ako 220 hodín a potrebujú si doplniť kurz na zákonom stanovený minimálny rozsah 220 hodín.


Ponúkame opatrovateľské kurzy aj v rozsahu 400 hodín - viac info tu !!!

Formy opatrovateľských kurzov VaV - 400 hodinových

 1. diaľková (kombinovaná) forma VaV

Akreditovaný 400 hodinový kurz opatrovania - získanie odbornej spôsobilosti pre zvládnutie výkonu opatrovateľskej služby, poskytovanej v domácom prostredí klienta a v zariadeniach sociálnych služieb v rámci EÚ.

Opatrovateľské kurzy VaV je možné absolvovať v niektorom z 83 miest na Slovensku

naOK 620x200

Študentom kurzov nemčiny ponúkame knihu Nemčina pre opatrovateľky za zvýhodnenú cenu 7 € a cvičebnicu za 3 €.
 
Výhody opatrovateľských kurzov VaV
 • Možnosť absolvovať 230 hodinové aj 400 hodinové opatrovateľské kurzy
 • Vysoká kvalita výučby garantovaná odbornými a skúsenými lektormi.
 • Vysoká flexibilita - štúdium vo forme e-learningu kedykoľvek z domu.
 • Výborná cena od 119 € - možnosť aj na splátky bez navýšenia.
 • Certifikát vydávame v SJ aj NJ ZADARMO (ušetríte na úradnom preklade).
 • Certifikát ponúkame aj v ďalších jazykoch za bezkonkurenčnú cenu.
 • Po absolvovaní kurzu možnosť PRÁCE v Rakúsku, Nemecku, Anglicku (po splnení jazykových podmienok).
 • Každý účastník kurzu získava učebné materiály ku kurzu na DVD ZADARMO.
 • Jedine u nás každý účastník kurzu získava CD alebo Knihu "Nemčina pre opatrovateľky" za zvýhodnénu cenu.
 • Možnosť absolvovania kurzu v niektorom zo 83 miest na Slovensku!
 • Registrovaným opatrovateľkám pomáhame aj po skončení kurzu.
 • Účastníkom našich kurzov poskytujeme poradenstvo ZADARMO

VaV na základe svojich bohatých skúseností pri organizovaní kurzov opatrovania pre Vás pripravila presne takú formu štúdia ako si väčšina z Vás praje.


tipnadarcekvav

Učebné materiály pre opatrovateľské kurzy:

Sú spracované na DVD, obsahujú nielen texty prednášok, ale aj množstvo videí, prezentácií, testovacích cvičení atď. Účastníci kurzu od nás v úvode kurzu dostanú jednoduché zaškolenie, aby sa ľahko dokázali orientovať v materiáloch, ktoré od nás dostanú a zároveň k nim budú mať prístup prostredníctvom našej webovej stránky. Materiály sú spracované prehľadne a orientácia na našej stránke je veľmi jednoduchá a intuitívna, čo maximálne uľahčuje proces Vášho učenia sa.

UČEBNÉ MATERIÁLY PRE E-LEARNINGOVÉ OPATROVATEĽSKÉ KURZY NÁJDETE NA 2 DVD

Praktická výučba

Prebieha intenzívnou formou počas 4 sobôt.

Prax

Odbornú prax v zariadení sociálnych služieb vykonávajú účastníci priebežne počas štúdia. Prax väčšinou prebieha v doobedňajších hodinách, pričom je možná aj individuálna dohoda so zariadením, s ktorým sa dohodnete na presných termínoch a časoch výučby. Prax je možné vykonávať v našom zmluvnom zariadení alebo vo Vami vybranom zariadení po dohode s manažérkou kurzu.

Záverečná skúška opatrovateľských kurzov

Po preštudovaní teoretickej časti, absolvovaní praktickej výučby a ukončení praxe nasleduje záverečná skúška, ktorá sa realizuje prezenčnou formou. Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, teoretickej a praktickej skúšky pred skúšobnou komisiou. Následne Vám vydáme certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku, prípadne v inom cudzom jazyku podľa Vašich požiadaviek.

MIESTA KONANIA OPATROVATEĽSKÝCH KURZOV (pre priblíženie kliknite):

Ciele opatrovateľských kurzov

Cieľom opatrovateľských kurzov je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.

Cieľová skupina pre opatrovateľské kurzy

Záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť na Slovensku alebo v zahraničí (Rakúsko - podmienkou pre umiestnenie).

Obsahová náplň opatrovateľských kurzov

Úvod do opatrovateľstva, komunikácia a asertivita, základy anatómie, základy kliniky chorôb, špecifiká vekových období (opatrovanie detí a seniorov), stravovanie a správna životospráva, základy hygieny a prevencie, prvá pomoc, opatrovateľské techniky, základy rehabilitácie, paliatívna starostlivosť, starostlivosť o domácnosť, sociálne aktivity a právne normy (zákon o soc. službách, ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, …).

Certifikát:

Certifikát z našich opatrovateľských kurzov je dokladom Vašej rekvalifikácie na prácu opatrovateľky a je platný na Slovensku ako aj na celom území Európskej únie. Opatrovateľské kurzy VaV, sú akreditovaný podľa najnovšieho zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. Po vystavení certifikátu môžete ihneď nastúpiť na prácu opatrovateľky ako kvalifikovaný pracovník.

Organizovanie opatrovateľských kurzov zabezpečujeme:
• pre individuálnych záujemcov,
• pre mestá alebo obce,
• pre zariadenia sociálnych služieb,
• pre opatrovateľky, ktoré si potrebujú doplniť opatrovateľský kurz, aby spĺňali požiadavky na výkon zamestnania,
• pre neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb.

Využitie opatrovateľských kurzov:
• pre prácu opatrovateľky ako SZČO,
• pre prácu opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb,
• pre prácu opatrovateľky v zahraničí, (Rakúsko, Nemecko, ...)
• pre prácu opatrovateľky pre mestá či obce,
• pre starostlivosti o svojich blízkych,
• na zvýšenie svojej kvalifikácie a možnosti zamestnať sa.

- 24 dní vrátane praxe – teoretická výučba v pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a prax v rozsahu 74 vyučovacích hodín v doobedňajších hodinách počas 8 dní alebo individuálne po dohode so zariadenímPowered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
LUBMAR