VaV Team

VaV Team

V a V Team - Vedenie

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Ing. Jaroslav
Výboštek
RiaditeľMgr. Monika
Výbošteková
Finančný riaditeľ
Mgr. Lucia
Výbošteková
Vedúca účtarneMgr. Zuzana
Kacvinská
Vedúca prvého kontaktu VaV
Mgr. Tatiana
Olejárová
Vedúca oddelenia manažmentu kurzovMgr. Marianna
Labudová
Vedúca akreditačného a právneho oddelenia
František
Varga
Vedúci IT oddeleniaMgr. Zlata
Kseničová
Vedúca PR a Marketing oddelenia
Mgr. Jaroslava
Miháliková
Vedúca košickej pobočkyBc. Radovan
Vaňo
Vedúci autoškoly V a V Prešov
Ing. Dušan
Lukačko
Vedúci autoškoly V a V Sabinov

V a V Team - Oddelenie prvého kontaktu a sprostredkovateľských služieb

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Mgr. Zuzana
Kacvinská
Vedúca prvého kontaktu VaVIng. Anna
Osifová
Manažérka kurzov
Mgr. Lenka
Kysacká
Manažérka kurzov Jazykovej školy VaVMgr. Petra
Rapantová
Manažérka kurzov Jazykovej školy VaV
Mgr. Silvia
Vranková
Sprostredkovateľské služby / PrekladateľkaTatiana
Sirotňáková
Hlavný manažér Autoškoly VaV
Veronika
Výrostková
Manažérka Autoškoly VaV

V a V Team - Manažment kurzov

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Mgr. Tatiana
Olejárová
Vedúca oddelenia manažmentu kurzovIng. Vladka
Brezová
Manažérka kurzov - zástupca vedúcej
Mgr. Zuzana
Gaľová
Manažérka kurzovBc. Helena
Dudášová
Manažérka kurzov
Mgr. Michaela
Stašová
Manažérka kurzovMgr. Erika
Kolesárová
Manažérka kurzov

V a V Team - Ekonomické oddelenie

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Mgr. Lucia
Výbošteková
Vedúca účtarneVierka
Krafčáková
mzdová účtovníčka
Silvia
Gelleová
ÚčtovníčkaMgr. Lenka
Pivovarníková
Fakturantka
Mgr. Jarmila
Ovčariková
Fakturantka

V a V Team - Akreditačné a právne oddelenie

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Mgr. Marianna
Labudová
Vedúca právneho a akreditačného oddeleniaJUDr. Mirka
Sabolová
Právnička
JUDr. Stanislav
Šemega
PrávnikMgr. Elena
Krušková
Právnička
Ing. Monika
Sekeráková
Asistentka riaditeľa

V a V Team - IT oddelenie

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
František
Varga
Vedúci IT oddeleniaIng. Ľubomír
Marcinko
Grafik / Webmaster
Lukáš
Grochoľ
WebmasterPeter
Macko
Programátor
Bc. Martin
Zitrický
GrafikLukáš
Molnár
Administratívny pracovník

V a V Team - PR a Marketing

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Mgr. Zlata
Kseničová
Vedúca PR a Marketing oddeleniaMgr. Ivana
Fedorová
PR manažérka
Mgr. Tatiana
Smolejová
PR manažérkaMiroslava
Kaňuchová
Grafička / Dizajnérka
Lucia
Vavreková
Fotografka/Grafička

Autoškola V a V Prešov Košice Sabinov

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Mgr. Jaroslava
Miháliková
Vedúci autoškoly V a V KošiceIng. Jaroslav
Výboštek
Riaditeľ / Inštruktor
Tatiana
Sirotňáková
Hlavný manažér Autoškoly VaVVeronika
Výrostková
Manažér Autoškoly VaV
Bc. Radovan
Vaňo
Vedúci autoškoly V a V PrešovIng. Dušan
Lukačko
Vedúci autoškoly V a V Sabinov
Kamil
Takáč
Lektor / InštruktorPeter
Fialka
Inštruktor
Slavomír
Šimko
InštruktorBranislav
Dušička
Inštruktor
František
Miško
InštruktorIng. Štefan
Dako
Inštruktor
Gabriel
Goban
InštruktorMilan
Štefanov
Inštruktor
Peter
Kazimír
InštruktorBc. Viera
Anderková
Inštruktor
Beáta
Kohlamajerová
inštruktorJuraj
Antoš
inštruktor

V a V Team - Pobočka Košice

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Mgr. Jaroslava
Miháliková
Vedúca košickej pobočky

V a V Team - Pobočka Sabinov

FOTOMENOPOZÍCIAFOTOMENOPOZÍCIA
Ing. Dušan
Lukačko
Vedúci autoškoly V a V Sabinov

Lektori Opatrovateľských Kurzov

FOTOMENOPÔSOBISKOFOTOMENOPÔSOBISKO
PhDr. Jarmila
Bramušková
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Žiar n. Hronom, Zvolen, BreznoMgr. Marta
Balaščáková
Bardejov
PhDr. Mária
Spišáková
BardejovMarta
Vargová
Bardejov
Mária
Zelemová
BardejovIng. Duśan
Zelem
Bardejov
PaedDr. Dušan
Mikulec
BratislavaPhDr. Magdaléna
Salančíková
Bratislava
PhDr. Dana
Sihelská
Brezno, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Žiar n. Hronom, ZvolenMgr. Margita
Berčíková
Brezno
Alena
Flosová Dipl. s.
KežmarokPaeDr. Elena
Hricová CSc.
Kežmarok
Mgr. Zuzana
Zvolenská
Košice, Prešov, Raslavice, ktori kurzu Kozmetik, ktori kurzu Manikér, ktori kurzu PedikérMgr. Zuzana
Farbulová
Košice, Prešov, Raslavice
Mgr. Lýdia
Liptáková
Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stará ĽubovňaMgr. Lucia
Janíková
Levoča, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Poprad, Michalovce
Mgr. Jozefína
Račeková
Levoča, Stará Ľubovňa, Spišská Nová VesMgr. Jozef
Košický
Levoča, Stará Ľubovňa
Mgr. Mária
Galvaneková
Liptovský Mikuláš, RužomberokMgr. Marcela
Fajdová
Lučenec, Veľký Krtíš, Tornaľa
Bc. Janka
Balážová
Lučenec, Veľký KrtíšMgr. Petronela
Galbáčová
Lučenec, Veľký Krtíš
Marcela
Ondrisková
MalackyMgr. Adela
Ondrisková
Malacky
Pavlína
Šimková
MalackyMgr. Katarína
Ďuranová
Martin
Anna
Elková
Michalovce, TrebišovMgr. Ľubica
Suchanová
Nitra, Levice, Nové Zámky, Šaľa
Bc. Iveta
Tibenská
Nitra, Nové Mesto n. Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Bánovce, Šaľa, Trnava, Zlaté Moravce, PezinokMgr. Renáta
Sabová
Nitra, Zlaté Moravce, Trnava
Mgr. Anna
Kancirová
Nové Mesto n. Váhom, Partizánske, Bánovce, Dubnica, Považská Bystrica, PiešťanyPhDr. Jiřina
Šebaňová
Nové Mesto n. Váhom, Partizánske, Piešťany, Bánovce, Dubnica, Považská Bystrica, Trenčín
Mgr. Helena
Baráthová
Nové ZámkyMgr. Mária
Bohumelová
Nové Zámky
Mgr. Emília
Bednárová
Námestovo, Dolný Kubín, Dolný KubínMgr. Mária
Hálková
Námestovo, Dolný Kubín
Mgr. Zuzana
Magdinová
Partizánske, Bánovce, DubnicaMgr. Petra
Zubatá
Partizánske, Bánovce
PhDr. Mária
Mlynarčíková
Pezinok, Malacky, BratislavaPhDr. Viola
Schimdtová
Pezinok
Mgr. Jana
Tokárová
Považská Bystrica, Martin, ŽilinaBc. Darina
Jandová
Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Martin
Mgr. Marcela
Ohrádková
Považská Bystrica, Žilina, Čadca, MartinMgr. Zlatica
Raslavská
Prešov, Raslavice
PhDr. Jozef
Dobrovič
PrešovMgr. Alena
Ivančová
Prešov
MUDr. Monika
Jakubkovičová
Prešovdipl. f. Agnesa
Krasová
Prešov
Mgr. Danka
Hladovcová
Rimavská Sobota, TornaľaBc. Peter
Ďurovič
Rimavská Sobota, Tornaľa
Mgr. Jana
Vančíková
Rimavská SobotaMgr. Henrieta
Ibosová
Rožňava, Tornaľa
Mgr. Silvia
Lengová
Rožňava, TornaľaViera
Burajová
Senica
Anna
Cibulková
SenicaMgr. Jana
Petrášová
Senica
JUDr. Zita
Rišková
SenicaAnna
Surová
Senica
Mgr. Zdenka
Pacáková
Spišská Nová VesMgr. Ivana
Vislocká
Stará Ľubovňa
Mgr. Zdenka
Lazurová
SvidníkBc. Adriana
Kocianová
Trnava
Ing. Mgr. Erika
Papáková
Veľké Kapušany, Trebišov, MichalovceMgr. Kristína
Janočková
Veľké Kapušany, Vranov nad Topľou, Trebišov, Michalovce, ktori kurzu Kozmetik
Mgr. Jarmila
Kajánková
ČadcaMgr. Zuzana
Bartovičová
Šaľa, Nitra, Pezinok, Trnava, Zlaté Moravce, Levice, Piešťany

Lektori Nemeckého jazyka

FOTOMENOPÔSOBISKOFOTOMENOPÔSOBISKO
Mgr. Michaela
Filipková
Banská BystricaMgr. Iveta
Vaverčáková
Bardejov
Mgr Andrea
Dennarová Mečiarová
BratislavaDipl. Phil. Zdenka
Gáliková
Bratislava
Mgr. Daniela
Záhorová
Dolný KubínMartina
Mitačová, MBA
Dubnica
Bc. Zuzana
Funiaková
Košice, KošiceBarbora
Molokáčová
Košice
Silvia
Varga Bajzáthová
KošiceMgr. Miroslava
Kováčová
Lučenec, Lučenec
Bc. Veronika
Blahútová
MichalovceMgr. Tomáš
Alaxa
Nové Zámky
Mgr. Hedvika
Kováčová
PartizánskePaeDr. Katarína
Šifrová
Poprad
Ing. Veronika
Čemešová
Považská BystricaAlexandra
Chomjaková
Prešov
Mgr. Slavomíra
Figurová
PrešovMgr. Zuzana
Kacvinská
Prešov
Katarína
Kušnírová
PrešovIvana
Michalková
Prešov
Mgr. Martina
Miščíková
PrešovBc. Dávid
Sivák
Prešov
Mgr. Silvia
Vranková
PrešovMgr. Iveta
Matejovičová
Prievidza
PaedDr. Diana
Mešťanová
RožňavaMgr. Mária
Ferenczová
Sabinov
Mgr. Veronika
Ďuristová
TrebišovMartina
Mitačová
Trenčín
Mgr. Kristína
Malobická
TrnavaJana
Stolarová
Zlaté Moravce
Zdenka
Melicherčíková
ZvolenMgr. Marcela
Mosorová
Čadca
Mgr. Jana
Miškovská, PhD.
Žiar n. Hronom, BreznoViera
Matušinská
Žilina

Lektori Anglického jazyka

FOTOMENOPÔSOBISKOFOTOMENOPÔSOBISKO
Bc. Benita
Bujdossóová
Košice, KošiceBc. Zuzana
Funiaková
Košice, Košice
Mgr. Nora
Gwederova
Košice, KošiceBc. Marianna
Kováčová
Košice
Bc. Jana
Vojteková
KošiceMgr. Tomáš
Harčarík
Prešov
Bc. Martina
Jeřábková
PrešovBc. Lýdia
Potocká
Prešov
Mgr. Petra
Rapantová
PrešovBc. Barbora
Štréblová
Prešov

Lektori VaV Akademy

FOTOMENOKurzFOTOMENOKurz
Mgr. Zuzana
Repaská
Lektori AJ - SabinovZuzana
Brozmanová
Lektori FJ - Prešov
Bc. Michaela
Konovalová
Lektori RJ - KošiceBc. Benita
Bujdossóová
Lektori SJ - Košice
Mgr. Nora
Gwederova
Lektori SJ - KošiceBc. Martina
Dzurusová
Lektori kurzu Kaderník
Mgr. Ľubica
Žuravľovová
Lektori kurzu Kozmetik, Lektori kurzu Kaderník, Lektori kurzu VizážistaMária
Handzušová
Lektori kurzu Kozmetik, Lektori kurzu Manikér, Lektori kurzu Pedikér
Mgr. Zuzana
Zvolenská
Lektori kurzu Kozmetik, Lektori kurzu Manikér, Lektori kurzu PedikérMgr. Alena
Krištofová
Lektori kurzu Kozmetik, Lektori kurzu Manikér, Lektori kurzu Vizážista
Mgr. Kristína
Janočková
Lektori kurzu KozmetikGabriela
Lorenčíková
Lektori kurzu Pedikér
Mgr. Ivana
Fedorová
V a V Team - PR a MarketingMiroslava
Kaňuchová
V a V Team - PR a Marketing
Mgr. Zlata
Kseničová
V a V Team - PR a MarketingMgr. Tatiana
Smolejová
V a V Team - PR a Marketing
Lucia
Vavreková
V a V Team - PR a MarketingPowered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
LUKGRO