eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Často kladené otázky

V akých časoch prebiehajú Opatrovateľské kurzy VaV?

Opatrovateľské kurzy otvárame v E-learningovej (diaľkovej) forme - najobľúbenejšia a najlacnejšia forma. Praktická výučba prebieha zvyčajne v sobotu od 9:00 (4 soboty + 80 vyučovacích hodín praxe)

Koľko dní trvajú Opatrovateľské kurzy VaV?

Opatrovateľské kurzy zvyčajne trvajú do 20 pracovných dní vrátane praxe v ZSS.

Čo sa učí na Opatrovateľských kurzoch VaV?

 • ZÁKLADY OPATROVATEĽSTVA
 • OPATROVATEĽSKÉ TECHNIKY
 • KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA A EMPATIA V PRÁCI OPATROVATEĽA
 • ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA TELA
 • ZÁKLADY KLINIKY VYBRANÝCH CHORÔB
 • GERONTOLÓGIA A CHARAKTERISTIKA GERIATRICKÉHO KLIENTA
 • NÁUKA O VÝŽIVE A SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE
 • EPIDEMIOLÓGIA, HYGIENA A PREVENCIA
 • REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ U CHORÉHO KLIENTA
 • PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
 • PRVÁ POMOC
 • ŠPECIFIKÁ OPATROVANIA DETÍ S VYBRANÝMI CHOROBAMI
 • SOCIÁLNE A PRÁVNE NORMY V OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽBÁCH
 • MERANIE FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ
 • PODÁVANIE LIEKOV

Dostanem k Opatrovateľským kurzom VaV aj materiály, z ktorých sa môžem učiť?

ÁNO, každý účastník našich opatrovateľských kurzov na začiatku dostane kompletne spracované prednášky (všetky témy, ktoré sa budú na kurze preberať) v elektronickej forme na CD ZADARMO. Naviac máte možnosť si za skvelú cenu zakúpiť aj videoprednášky ku kurzu na DVD. Prednášky sú spracované tak, aby boli aktuálne, zrozumiteľné a vychádzali z najnovších poznatkov v oblasti opatrovateľstva, zdravotníctva, komunikácie a zákona o sociálnych službách č. 448.

Dostanem ku kurzom aj knihu alebo CD Nemčina pre opatrovateľky?

Každý účastník našich opatrovateľských kurzov si na začiatku môže zakúpiť knihu Nemčina pre opatrovateľky (alebo CD Nemčina pre opatrovateľky) za akciovú cenu 7 €. Kniha Nemčina pre opatrovateľky VaV je najkvalitnejšie spracovaná vo formáte A5.

Ako zistím, kedy začínajú najbližšie kurzy v daných mestách?

Kompletný zoznam termínov opatrovateľských kurzov v jednotlivých mestách nájdete v tabuľke Termíny kurzov. Ak sa u nás zaregistrujete (vyplníte prihlášku na kurz), budeme Vás o začiatku kurzu priebežne informovať

Je možné pristúpiť do už otvorených kurzov?

ÁNO, ale len za podmienok, že zostane zachovaná požadovaná kvalita a rozsah výučby. V prípade záujmu o pristúpenie do otvoreného opatrovateľského kurzu je potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo sa zaregistrujte na našej stránke v sekcii Kurzy VaV - Opatrovateľské kurzy a my Vás budeme kontaktovať.

Ak mám absolvovaný starý opatrovateľský kurz s nízkym počtom hodín (169, 198, ...), môžem si kurzy doplniť u Vás?

NIE, v súčasnosti nie je doplnenie akéhokoľvek akreditovaného opatrovateľského kurzu (od Červeného kríža, od Akadémie Vzdelávania, ...) možné. Je potrebné, aby ste absolvovali opäť celý kurz v minimálnom rozsahu 220 hod. Po ukončení opatrovateľského kurzu u nás získate nový certifikát VaV na plný počet hodín (230 hod), ktorý spĺňa všetky požiadavky zákona o sociálnych službách na kvalifikovaný výkon opatrovania.

Kde všade sú Vaše Opatrovateľské kurzy VaV platné?

Opatrovateľské kurzy sú akreditované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rozsahu 230 hodín. Opatrovateľské kurzy sú platné v krajinách EÚ, môžete ich využiť hlavne na Slovensku a v Rakúsku, ale aj v Nemecku a ďalších krajinách.

Kto je organizátorom Opatrovateľských kurzov VaV?

Organizátorom Opatrovateľských kurzov VaV je spoločnosť VaV Akademy - SK, s.r.o. Hlavná 50, 080 01 Prešov. Číslo akreditácie opatrovateľských kurzov je 17560/2012. VaV je v súčasnosti najväčším súkromným organizátorom opatrovateľských kurzov na Slovensku.

Kde všade sa dá prihlásiť na Opatrovateľské kurzy VaV?

Opatrovateľské kurzy VaV organizujeme po celom území SR v 83 mestách, od Michaloviec až po Malacky. Kompletný zoznam miest, kde naše opatrovateľské kurzy organizujeme nájdete TU. Okrem týchto miest vieme otvoriť opatrovateľské kurzy kdekoľvek na Slovensku, pokiaľ tam bude dostatočný záujem na otvorenie aspoň jedného kurzu pre min. počet 6 študentov.

V akých jazykoch vydávate certifikát o absolvovaní Opatrovateľských kurzov VaV?

Certifikáty vydávame štandardne v slovensko-nemeckom jazyku, ale môžeme Vám ho vystaviť aj v slovensko-anglickom, talianskom, francúzskom, holandskom, slovinskom, ruskom, španielskom, poľskom a maďarskom jazyku, prípadne po dohode s účastníkom aj v ktoromkoľvek inom svetovom jazyku.

Koľko hodín praxe je na Opatrovateľských kurzoch VaV?

Dĺžka praxe počas opatrovateľských kurzov je 80 vyučovacích hodín. Ak ste pracovali alebo pracujete ako opatrovateľ/ka na Slovensku, môžeme Vám túto opatrovateľskú prax uznať.

Aká je cena Opatrovateľských kurzov VaV? Môžem získať nejaké zľavy?

Cena opatrovateľských kurzov VaV sa pohybuje od 119 € do 409 €. Výška ceny závisí od miest, v ktorých sa rozhodnete kurzy absolvovať. Cenník pre jednotlivé mestá nájdete TU. Všetky zľavy, ktoré môžete získať nájdete TU.

 

Pre individuálne dohodnuté kurzy: objednávateľ je zariadenie sociálnych služieb, ADOS, Obec, ... , vieme vypracovať špeciálnu cenovú ponuku.

Môžem niekde vidieť, ako také Opatrovateľské kurzy VaV vyzerajú?

ÁNO, na našej stránke priebežne aktualizujeme fotogalériu z našich opatrovateľských kurzov.

Aký vysoký je sprostredkovateľský poplatok?

Sprostredkovateľský poplatok pre Nemecko je 440 € a pre Rakúsko 550 € pre tých záujemcov, ktorí ešte nemajú založenú živnosť. 490 € je poplatok pre záujemcov so živnosťou. Záujemca sa ďalej zaväzuje uhradiť sprostredkovateľovi poplatok za asistenčné a poradenské služby vo výške 390 € za každý ďalší začatý rok trvania sprostredkovanej zmluvy s klientom.

Je sprostredkovateľský poplatok splatný naraz?

Nie je splatný naraz. 50 € je potrebné uhradiť do 24 hodín od prijatia ponuky, resp. od potvrdenia e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Zvyšok poplatku je splatný do 60 dní na dve splátky.

Aký vysoký je poplatok za záskok?

Za záskok si naša spoločnosť účtuje 20 % zo zarobenej mzdy. (pozn. Rozdiel je medzi záskokom a krátkodobým turnusom. Za krátkodobý turnus sa ráta obdobie do dvoch týždňov.)

Dokážete umiestniť aj páry?

Žiaľ, zo strany zahraničných klientov nie je záujem o takýto typ služby, preto ju ani nemáme v našej ponuke.

Ponúkate prácu aj mužom?

Muži sa môžu uchádzať o pracovné miesto rovnako ako naše ženské klientky, avšak na vhodnú pracovnú ponuku je potrebné čakať zvyčajne dlhšie, keďže rodiny zvyknú uprednostňovať ženy.

Na akej úrovni musím ovládať nemecký jazyk?

Pre prácu opatrovateľa/ky v zahraničí sa vyžaduje znalosť jazyka na komunikatívnej úrovni. Naša spoločnosť spolupracuje aj s rakúskymi agentúrami, ktoré majú na znalosť jazyka vyššie požiadavky. Predtým, ako obsadíme konkrétnu opatrovateľku do rodiny si naša partnerská agentúra Vašu jazykovú znalosť overuje.

Môžem si klásť podmienky pri výbere práce?

Áno, no je potrebné rátať s tým, že na prácu budete čakať dlhšie práve z tohto dôvodu, že nemusíme dostávať ponuky, ktoré by vyhovovali Vašim podmienkam.

Absolvovala som u Vás opatrovateľský kurz a kurz nemeckého jazyka. Nájdete mi prácu?

Absolvovanie kurzov nie je automatickou vstupenkou do zahraničia. Každý uchádzač o zamestnanie musí prejsť preskúšaním z nemeckého jazyka. Ak je Vaša úroveň nemčiny na komunikatívnej úrovni môžete sa registrovať a čakať na prácu.

Mám záujem pracovať ako opatrovateľka. Čo potrebujem k registrácií?

Budete potrebovať:

 • 1. FOTOGRAFIU TVÁRE pasového formátu – naskenovaná / digitálna (JPG/PDF)
 • 2. OBČIANSKY PREUKAZ naskenovaný z oboch strán (JPG/PDF)
 • 3. DOKLAD O ABSOLVOVANÍ OPATROVATEĽSKÉHO KURZU alebo ukončenia zdravotníckeho vzdelania
 • 4. RÁMCOVÚ ZMLUVU - 2x originál zaslaný poštou
 • 5. INÉ DOKLADY: osvedčenia, referencie súvisiace s pozíciou, o ktorú sa uchádzate - naskenované (JPG/ PDF)

Ako dlho trvá sprostredkovanie pracovného miesta opatrovateľky v Rakúsku?

Dĺžka sprostredkovania práce pre opatrovateľku závisí najmä od Vašej kvalifikácie, skúseností s opatrovaním a od znalosti nemeckého jazyka. Najrýchlejšie vieme sprostredkovať prácu zdravotným sestrám alebo opatrovateľkám, ktoré už majú s opatrovateľstvom skúsenosti. Dĺžku vyhľadania vhodnej pracovnej pozície priaznivo ovplyvňuje aj to, že máte potrebnú dokumentáciu kompletnú.

Čo robiť v prípade, že mi rodina, ktorú mi sprostredkujete nebude vyhovovať?

Začiatky v novej rodine bývajú ťažké. Opatrovateľka a opatrovaná osoba si musia na seba zvyknúť, čo trvá istý čas. Preto je potrebné nerobiť unáhlené závery už počas prvých dní v novej rodine. Ak sa však vyskytne vážny dôvod, pre ktorý musí opatrovateľka rodinu opustiť, budeme sa snažiť čo najskôr obsadiť ju do novej rodiny. V danom prípade je ale opatrovateľka povinná turnus dokončiť, ak sa so svojim sprostredkovateľom nedohodla inak. Všetky takéto sťažnosti a problémy v rodine posudzujeme individuálne.

Ako si môžem založiť rakúsku živnosť ak mi sprostredkujete prácu opatrovateľky?

Našim opatrovateľkám zakladáme živnosť v rámci opatrovateľského poplatku. Táto služba je spoplatnená pre záujemcov, ktorí cez nás nevycestovali vo výške 90 € + preklady potrebných dokumentov.

Musím mať pre prácu opatrovateľky v Rakúsku absolvovaný opatrovateľský kurz?

Úspešné ukončenie opatrovateľského kurzu alebo zdravotníckeho vzdelania sú pre prácu opatrovateľa/ky nevyhnutné. Ak máte záujem uplatniť sa v Rakúsku ako opatrovateľka a kurz zatiaľ nemáte, môžete si ho urobiť priamo u nás vo VaV. Viac informácií o našich opatrovateľských kurzoch získate tu.

Čo ak som si nenašla žiadnu vhodnú pozíciu?

Množstvo ponúk obsadíme takmer okamžite uchádzačkami, ktoré sú u nás registrované a tieto už nezverejňujeme. Denne nás však kontaktujú naše partnerské agentúry a zamestnávatelia s novými požiadavkami na opatrovateľky a pracovné ponuky stále aktualizujeme, môžete teda sledovať našu stránku priebežne a kontaktovať nás, keď sa na nej objaví pre Vás zaujímavá ponuka. Skôr Vám ale odporúčame zaregistrovať sa u nás, keďže vo väčšine prípadov chce náš partner predstaviť vhodného kandidáta okamžite. V takom prípade kontaktujeme našich zaregistrovaných kandidátov, o ktorých máme kompletné informácie. Vaše šance na novú prácu opatrovateľky v zahraničí preto zvýšite a urýchlite tým, že sa registrujete.

Prácu opatrovateľky mi sprostredkovala Vaša agentúra. Môžete mi opäť ponúknuť pracovné miesto?

Samozrejme, radi zabezpečíme prácu našim klientom, ktorí sa po úspešne ukončenom pobyte na nás opätovne obrátia. Do materiálov doplníme Vaše nové skúsenosti, zdokonalené jazykové schopnosti, ktoré budeme ďalej prezentovať perspektívnemu zamestnávateľovi podľa Vašich požiadaviek.

Mám problém v práci, kde sa môžem obrátiť?

Pred odchodom do zahraničia Vám vždy poskytneme kontakt na našich partnerov, ktorí pôsobia v mieste krajiny, kde budete pracovať. Môžete sa na nich obrátiť v prípade Vašich pracovných problémov. Samozrejme, aj Agentúra VaV Slovakia Vám bude k dispozícii počas Vášho pracovného pobytu prostredníctvom našej 24/7 asistenčnej linky.

Čo sa stane, keď v zahraničí ochoriem?

Väčšina zamestnávateľov zabezpečuje zdravotné poistenie, ktoré Vás poisťuje od prvého dňa Vášho pracovného pobytu. Zamestnávateľ Vás nepoisťuje iba ak pracujete v zahraničí ako živnostník. V takomto prípade Vám naša agentúra zabezpečí komerčné pripoistenie. Pred odchodom do zahraničia budete vo VaV informovaný o všetkých Vašich povinnostiach ohľadne zdravotného poistenia.

Koľko peňazí si mám vziať so sebou?

Nakoľko sa peniaze zvyčajne vyplácajú až na konci trunusu odporúčame Vám mať pri sebe hotovosť pre prípad, že sa vyskytne neočakávaná situácia.

Pomôžete mi so zabezpečením dopravy do zahraničia?

Áno, opatrovateľky využívajú pohodlnú a bezpečnú dopravu s našimi zmluvnými prepravcami. Pre opatrovateľky navyše ponúkame osobnú dopravu z miesta bydliska priamo do hosťovskej rodiny.

Akým spôsobom sa môžem u Vás zaregistrovať?

Naša spoločnosť poskytuje profesionálny, individuálny a osobný prístup k našim uchádzačom o prácu opatrovateľa/ky. Zaregistrovať sa môžete osobne alebo prostredníctvom on-line registrácie cez našu web stránku. Aj keď uprednostňujeme osobný kontakt celý proces sprostredkovania práce vieme zabezpečiť aj telefonicky.

Čo je to vrátenie dane?

Vrátenie dane je vyrovnanie zálohy dane z príjmu, ktorú ste preplatili v daňovom roku, podľa toho, ako to určí daňový úrad.

Z ktorých krajín viete vybaviť vrátenie dane?

Naša Agentúra vie vybaviť vrátenie dani z nasledujúcich krajín:

 

 • - Veľkej Británie
 • - USA
 • - Írska
 • - Nemecka
 • - Austrálie
 • - Nového Zélandu
 • - Holandska
 • - Belgicka
 • - Dánska
 • - Gibraltáru
 • - Guernsey
 • - Japonska
 • - Kanady
 • - Luxemburska
 • - Nórska
 • - Rakúska

Kedy môžem žiadať o vrátenie dane?

To závisí od krajiny, v ktorej ste pracovali. V prípade Anglicka môžete podať žiadosť až 5 rokov dozadu, v prípade napr. Luxemburska ale môžete podať žiadosť iba za predchádzajúci daňový rok. Informácie o tom, či stále môžete podať Vašu žiadosť Vám radi poskytneme.

Ako môžem požiadať o vrátenie daní?

O vrátenie daní môžete požiadať prostredníctvom našej stránky www.vrateniedani.sk. Vyplňte prosím online žiadosť o vrátenie dani na základe ktorej Vás budeme kontaktovať a prepošleme Vám všetky potrebné dokumenty.

Mám aj ja nárok na vrátenie dane?

Každý má nárok na nezdaniteľnú čiastku z príjmu. Ak ste nezarobili viac ako je nezdaniteľná čiastka, máte nárok na vrátenie dane v plnej výške. Ak aj prekročíte hranicu nezdaniteľného príjmu, často dochádza k tomu, že Vás zamestnávateľ zaradí do nesprávnej daňovej triedy, kedy platíte vyššiu daň, ako by ste mali. To, či máte nárok na vrátenie daní zistíme pre Vás bezplatne ak nás požiadate o predbežnú kalkuláciu.

 

Napr. 95 % cudzincom, ktorí boli zamestnaní vo Veľkej Británii, vznikol daňový preplatok a mali nárok na vrátenie daní. V Holandsku je to až 99 % zahraničných pracovníkov, v Írsku asi 60 %. Výška daňového preplatku sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 50,- do 2 000,- €.

Aké potrebné dokumenty si mám priniesť domov, aby mi vaša agentúra vybavila dane?

Je potrebné si zo sebou doniesť daňové doklady alebo výplatné pásky od jednotlivých zamestnávateľov za každý daňový rok.

 

Krajina Daňové dokumenty (od každého zamestnávateľa)
Veľká Británia, Severné Írsko P45 alebo P60
Írsko P45 alebo P60
USA W2
Nemecko Lohnsteuerbescheinigung
Rakúsko Jahreslohnzettel
Holandsko Jaaropgaaf/ Jaaropgave
Belgicko Fiche de Remuneration 281.10/ Loonfiche 281.10
Dánsko Arsopgorelse a Oplysningsseddel
Nórsko Lonns-og trekkoppgave/ RF-1015B
Luxembursko Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension
Austrália PAYG Payment Summary
Nový Zéland Statement / Summary of Earnings
Gibraltár P7A
Guernsey Tax Deduction Card
Japonsko Gensen-Choshu-Hyo
Kanada T4

 

Od svojho zamestnávateľa nemám žiadne daňové doklady. Môžem aj bez týchto dokladov požiadať o vrátenie daní?

 

Áno, vo väčšine prípadov dokážeme pre tento účel vybaviť daňové doklady od Vášho zamestnávateľa.

Stratil som daňový formulár. Je možné získať dane späť?

Samozrejme, aj v tomto prípade môžete získať svoje dane späť. Stačí, ak sa zaregistrujete. Súčasťou formulárov, ktoré Vám po vašej registrácii zašleme, je aj splnomocnenie na vyžiadanie daňových formulárov. Za vyžiadanie chýbajúcich formulárov sa účtuje poplatok ktorý zaplatíte až vtedy, keď získate svoje dane späť.

Je možné získať vrátenie daní na základe výplatnej pásky?

Áno, ale iba z Holandska. K vašej žiadosti o vrátenie daní z Holandska vám bude stačiť aj vaša posledná výplatná páska. Iné daňové úrady však výplatnú pásku ako oficiálny daňový doklad neakceptujú. Na základe poslednej výplatnej pásky vieme zistiť výšku Vášho daňového preplatku.

Stačí mi k vráteniu daní zo zahraničia aj kópia daňových formulárov?

V niektorých krajinách ako napr. Belgicko, Nórsko akceptujú kópie daňových dokladov. Veľká Británia alebo Nemecko zase kópie neuznávajú a k žiadosti je potrebné doložiť originály. Kópia bude akceptovaná iba v prípade, že originálne formuláre ste už v minulosti daňovému úradu poskytli.

Ako dlho to trvá, kým dostanem svoje dane zo zahraničia?

Vo väčšine prípadov 2 – 4 mesiace od podania Vašej žiadosti na daňový úrad. Dĺžka spracovania žiadosti pred jej podaním závisí najmä od toho, či máte k dispozícii všetky Vaše daňové doklady, od počtu daňových rokov za ktoré žiadate vrátenie daní, od počtu zamestnávateľov v zahraničí a pod. Po podaní Vašej žiadosti dĺžka vybavovania ďalej závisí už od promptnosti príslušného daňového úradu.

Môžem sa vrátiť pracovať do krajiny aj po obdŕžaní daňovej refundácie?

Áno, môžete sa vrátiť a legálne v tejto krajine žiť a pracovať. Daňová refundácia za ukončené daňové obdobie na to nemá žiadny vplyv.

Môžem o vrátenie daní požiadať až keď sa definitívne vrátim zo zahraničia?

Nie, nemusíte. O vrátenie daní môžete požiadať na konci každého daňového roka. V krajine pritom môžete naďalej pracovať.

Počul som, že sa vo Veľkej Británii nemôžem zamestnať do 5 rokov po tom, čo som získal daňový preplatok. Je to pravda?

Nie, nie je to pravda. Po vrátení daní z Veľkej Británie vám nevznikajú žiadne obmedzenia týkajúce sa zamestnania alebo pobytu vo Veľkej Británii.

V Anglicku som pracoval 3 roky a plánujem nastálo odísť. Môžem získať celkové vrátenie daní z UK?

Celkové vrátenie daní z UK je možné iba v prípade, že výška vášho príjmu ani v jednom daňovom roku neprekročila výšku nezdaniteľného minima - vo VB je to od 5 225,- L (v daňovom roku 2007/08) do 8 105,- L (v daňovom roku 2012/2013).

 

Ak bol váš príjem vyšší ako nezdaniteľné minimum, aj tak môžete získať vrátenie daní. V tomto prípade však ide o vrátenie daňového preplatku.

Čo všetko by som potreboval (dokumenty, údaje) aby sa zistilo, či mám nárok na vrátenie daní z Anglicka?

Výška daňového preplatku závisí od výšky vašich príjmov a odvedených daní. Tieto informácie sú uvedené na formulári P45/P60. Ak ste pracovali počas daňového roka u viacerých zamestnávateľov, príjmy a výška daní sa spočítavajú.

Musím na Slovensku podať daňové priznanie, ak som minulý rok pracoval v zahraničí?

Možno Vám táto otázka ani nenapadla a možno si nad ňou už dlhšie lámete hlavu. Ak chcete na ňu poznať odpoveď, musíte v prvom rade zistiť, či ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky.

 

Daňovým rezidentom SR, teda daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou ste, ak máte trvalý pobyt na Slovensku alebo sa na území Slovenskej republiky zdržiavate minimálne 183 dní počas daňového roku. Ak jednu z podmienok spĺňate a váš príjem bol v roku 2012 vyšší ako 1 822,37 eur (50% z nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka), ste povinní si podľa slovenských zákonov daňové priznanie na Slovensku podať.

Je možné si po absolvovaní kurzu Kaderník/Kozmetik/Manikér/Pedikér otvoriť živnosť?

Absolvovaním kurzu a úspešným vykonaním záverečných skúšok získate osvedčenie o absolvovaní akreditového vzdelávacieho programu, ktoré je podmienkou pre vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá je jednou z podmienok pre otvorenie živnosti.

Kde je možné vykonať skúšky odbornej spôsobilosti na výkon kaderníckych/kozmetických/manikérskych/pedikérskych služieb a čo je obsahom skúšky?

Od januára 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva proces overovania odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť môže overovať inštitúcia, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti.

 

Po úspešnom absolvovaní skúšky získava absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Osvedčenie o úplnej kvalifikácii nezvyšuje stupeň vzdelania, slúži predovšetkým ako doklad, na základe ktorého môže osoba požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore. Ohľadne podmienok na vykonanie skúšky sa obráťte na príslušnú inštitúciu, ktorej bolo oprávnenie vydané.

 

Zoznam oprávnených inštitúcií:

http://isdv.fri.uniza.sk/Documents/Zoznam_opravnenych_institucii.pdf

 

Vzdelávací program VaV Vás kvalitne pripraví na zvládnutie teoretickej a praktickej časti skúšky odbornej spôsobilosti. Obsahová štruktúra kurzu je zostavená spôsobom, aby účastníkov vzdelávania pripravila na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti a následne na praktické zvládnutie jednotlivých úkonov v predmetnej oblasti.

Čo je cieľom vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb?

Cieľom ďalšieho vzdelávania je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. V závislosti od Vášho vzdelania, praktických skúseností a pracovnej pozície u poskytovateľa sociálnych služieb Vám vieme odporúčiť vhodný vzdelávací program, ktorý Vám uľahčí a zefektívni prácu s klientom.

Kurz Lektorské minimum je zameraný na nejakú konkrétnu oblasť prezentácie?

Akreditovaný kurz Lektor - lektorské minimum je zameraný na získanie všeobecných vedomostí a zručností zameraných na vystúpenie pred publikom - či už ide o pozíciu lektora, vedúceho pracovníka, riadiaceho pracovníka, zamestnávateľa a i. Cieľom je nadobudnutie súboru verbálneho a neverbálneho prejavu, osvojenie techník práce s publikom, využitie skupinovej dynamiky a zvládnutie neprevídaných situácií. Súčasťou kurzu je aj zážitkové učenie a odbúravanie negatívnych zložiek prejavu. Skĺbením profesionality, ústretovosti a individuálneho prístupu Vám vytvoríme podmienky pre nadobudnutie rozvoja osobnosti v oblasti prezentačných a lektorských kvalít pre akúkoľvek oblasť, v ktorej pôsobíte alebo plánujete pôsobiť.

Po absolvovaní kurzu účtovník bude absolvent spôsobilý vykonávať pozíciu účtovníka?

Absolvent kurzu disponuje vedomosťami primerané maturitnej skúške, pozná zákonitosti účtovania v sústave JÚ/PÚ, v oblasti personalistiky a miezd. Kurz Vám umožní uplatniť sa na pozícii účtovník, príp. je kurz vhodný pre živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí chcú samostatne viesť účtovníctvo.

Je potrebné absolvovať chronologicky moduly kurzu Účtovník tak ako idú za sebou?

Kurz účtovník pozostáva z troch modulov - je na voľbe záujemcu o kurz, ktorý z modulov si vyberie v závislosti od oblasti v ktorej chce pôsobiť.

 

Absolvovanie jednotlivých modulov nie je viazané nejakou postupnosťou, -t.z. je možné absolvovať napr. podvojné účtovníctvo bez predošlých znalostí jednoduchého účtovníctva a pod.

Kurz účtovník je v porovnaní s inými subjektmi, ktoré ponúkajú kurzy v tejto oblasti finančne náročný. Prečo?

Kurz Účtovník VaV je nastavený rozsahovo a obsahovo tak, aby účastník v dostatočnej miere zvládol princípy a postupy účtovania , pracovného práva a mzdovej legislatívy. Obsahom vzdelávania je exkurz legislatívnymi normami súvisiace s účtovníctvom - Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach a pod., porovnanie účtovania v sústave JÚ a PÚ, systém a zásady organizácie účtovníckych prác, písomnosti v rámci účtovnej jednotky, formuláre, tlačivá pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a iných orgánov.

 

Súčasťou kurzu je praktické riešenie účtovných prípadov a práca na účtovnom softvéri. Pre zvládnutie a osvojenie si tejto kvalitatívne aj kvantitatívne náročnej problematiky je potrebný dostatočný časový rozsah, ktorý Vám spoločnosť VaV v kurze Účtovník ponúka. Na základe tohto atribútu je zostavená cena kurzu.