eshop facebook youtube
Facebook
SB: 0948 278 805
KE: 0948 329 955
PO: 0948 996 639

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Vážený klient,
v prípade záujmu o individuálnu cenovú ponuku vyplňte, prosím, túto nezáväznú žiadosť. Po jej odoslaní Vás budeme kontaktovať s ponukou prispôsobenou práve Vám.

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Objednávateľ:
Adresa objednávateľa:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oblasť záujmu
Počet účastníkov:
Približný začiatok kurzu:
Kde sa bude kurz konať?
Ďalšie informácie a požiadavky: