eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Cenník a termíny opatrovateľských kurzov

Termín konania
kurzu
Cena kurzu Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Košice 14.10.2023 119 € - 276 € Viac info tu Prihláška
Michalovce 14.10.2023 119 € - 269 € Viac info tu Prihláška
Prešov 04.10.2023 119 € - 289 € Viac info tu Prihláška