eshop facebook youtube
Facebook
0948 99 66 39

Termíny opatrovateľských kurzov

Termín konania
kurzu
VaV Tip Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Bánovce n/B 18.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Bánovce n/B 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bánovce n/B 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Banská Bystrica 18.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Banská Bystrica 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Banská Bystrica 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bardejov 29.12.2017 Prihláste sa do 29.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bardejov 19.12.2017 Prihláste sa do 19.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bardejov 11.01.2018 Prihláste sa do 11.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bratislava 19.01.2018 Prihláste sa do 19.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bratislava 02.02.2018 Prihláste sa do 02.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bratislava 05.01.2018 Prihláste sa do 05.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Brezno 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Brezno 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Brezno 18.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Bytča 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bytča 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Bytča 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Čadca 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Čadca 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Čadca 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dolný Kubín 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dolný Kubín 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dolný Kubín 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dubnica nad Váhom 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dubnica nad Váhom 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dubnica nad Váhom 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dunajská Streda 07.02.2018 Prihláste sa do 07.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dunajská Streda 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Dunajská Streda 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Galanta 21.12.2017 Prihláste sa do 21.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Galanta 05.01.2018 Prihláste sa do 05.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Galanta 19.01.2018 Prihláste sa do 19.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Hlohovec 21.12.2017 Prihláste sa do 21.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Hlohovec 05.01.2018 Prihláste sa do 05.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Hlohovec 19.01.2018 Prihláste sa do 19.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Humenné 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Humenné 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Humenné 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Ilava 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Ilava 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Ilava 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Kežmarok 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Kežmarok 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Kežmarok 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Košice 11.01.2018 Prihláste sa do 11.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Krásno nad Kysucou 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Krásno nad Kysucou 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Krásno nad Kysucou 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Kysucké Nové Mesto 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Kysucké Nové Mesto 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Kysucké Nové Mesto 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Levice 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Levice 20.12.2017 Prihláste sa do 20.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Levice 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Levoča 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Levoča 18.12.2017 Začali sme!
Pristúpte k nám do 28.11.2017
Viac info tu Prihláška
Levoča 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Liptovský Mikuláš 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Liptovský Mikuláš 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Liptovský Mikuláš 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Lučenec 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Lučenec 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Lučenec 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Malacky 09.02.2018 Prihláste sa do 09.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Malacky 26.01.2018 Prihláste sa do 26.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Malacky 12.01.2018 Prihláste sa do 12.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Martin 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Martin 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Martin 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Medzilaborce 29.12.2017 Prihláste sa do 29.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Medzilaborce 11.01.2018 Prihláste sa do 11.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Medzilaborce 19.12.2017 Prihláste sa do 19.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Michalovce 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Michalovce 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Michalovce 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Námestovo 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Námestovo 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Námestovo 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nitra 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nitra 10.01.2018
o 16:00
Začíname už 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nitra 07.02.2018 Prihláste sa do 07.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nové Mesto n/V 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nové Mesto n/V 11.01.2018 Prihláste sa do 11.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nové Mesto n/V 25.01.2018 Prihláste sa do 25.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nové Zámky 07.02.2018 Prihláste sa do 07.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nové Zámky 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Nové Zámky 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Partizánske 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Partizánske 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Partizánske 20.12.2017 Prihláste sa do 20.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Pezinok 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Pezinok 07.02.2018 Prihláste sa do 07.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Pezinok 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Piešťany 26.01.2018 Prihláste sa do 26.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Piešťany 09.02.2018 Prihláste sa do 09.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Piešťany 12.01.2018 Prihláste sa do 12.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Poprad 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Poprad 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Poprad 14.12.2017
o 15:00
Začali sme!
Pristúpte k nám do 30.12.2017
Viac info tu Prihláška
Považská Bystrica 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Považská Bystrica 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prešov 08.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Prievidza 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prievidza 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prievidza 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Púchov 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Púchov 18.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Púchov 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rajecké Teplice 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rajecké Teplice 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rajecké Teplice 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rimavská Sobota 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rimavská Sobota 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rimavská Sobota 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rožňava 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rožňava 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Ružomberok 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Ružomberok 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Ružomberok 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Sabinov 18.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Sabinov 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Sabinov 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Senica 20.12.2017 Prihláste sa do 20.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Senica 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Senica 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Spišská Nová Ves 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Spišská Nová Ves 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Spišská Nová Ves 18.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Stará Ľubovňa 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Stará Ľubovňa 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Stropkov 29.12.2017 Prihláste sa do 29.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Stropkov 19.12.2017 Prihláste sa do 19.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Stropkov 11.01.2018 Prihláste sa do 11.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Svidník 29.12.2017 Prihláste sa do 29.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Svidník 19.12.2017 Prihláste sa do 19.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Svidník 11.01.2018 Prihláste sa do 11.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Šaľa 25.01.2018 Prihláste sa do 25.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Šaľa 11.01.2018 Prihláste sa do 11.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Šaľa 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Topoľčany 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Topoľčany 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Topoľčany 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Trebišov 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Trebišov 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Trebišov 28.12.2017 Prihláste sa do 28.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Trnava 07.02.2018 Prihláste sa do 07.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Trnava 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Trnava 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Turčianske Teplice 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Turčianske Teplice 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Turčianske Teplice 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Veľký Krtíš 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Veľký Krtíš 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Veľký Krtíš 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Vranov nad Topľou 28.12.2017 Prihláste sa do 28.12.2017
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Vranov nad Topľou 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Vranov nad Topľou 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Zlaté Moravce 26.01.2018 Prihláste sa do 26.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Zlaté Moravce 09.02.2018 Prihláste sa do 09.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Zlaté Moravce 12.01.2018 Prihláste sa do 12.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Zvolen 06.12.2017
o 14:30
Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Zvolen 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Zvolen 31.01.2018 Prihláste sa do 31.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Zvolen 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Žiar nad Hronom 17.01.2018 Prihláste sa do 17.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Žiar nad Hronom 18.12.2017 Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Žiar nad Hronom 03.01.2018 Prihláste sa do 03.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Žilina 10.01.2018 Prihláste sa do 10.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Žilina 08.02.2018 Prihláste sa do 08.02.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Žilina 24.01.2018 Prihláste sa do 24.01.2018
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška