eshop facebook youtube
Facebook
0948 99 66 39

Prihláška na kurz VaV

Prihláška na kurz a všeobecné podmienky kurzu VaV sa stávajú pre účastníka právne záväznými až pripísaním zálohy vo výške 20 € na účet organizátora.

 

Prosíme Vás, aby ste si Vaše osobné údaje vypísali správne s diakritikou. Pri úspešnom ukončení kurzu sú podkladom pre certifikát a fakturáciu.

Kontaktné údaje

Titul pred menom
Titul za menom
Oslovenie
Pán
Pani
Meno
Priezvisko
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Ulica a popisné číslo
Mesto
PSČ
Telefónne číslo
Email

Výber kurzu

Názov kurzu
Miesto konania kurzu
Ste evidovaný na úrade práce?
Áno
Nie
Meno odporučateľa

Ďalšie požiadavky

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

/ so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu VaV Akademy - PO, s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely VaV Akademy - PO, s.r.o.

 

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže VaV Akademy zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením VaV Akademy o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.