eshop facebook youtube
Facebook
0948 99 66 39

Prihláška na kurz VaV

Prihláška na kurz a všeobecné podmienky kurzu VaV sa stávajú pre účastníka právne záväznými až pripísaním zálohy vo výške 20 € na účet organizátora.

 

Prosíme Vás, aby ste si Vaše osobné údaje vypísali správne s diakritikou. Pri úspešnom ukončení kurzu sú podkladom pre certifikát a fakturáciu.

Kontaktné údaje

Titul pred menom
Titul za menom
Oslovenie
Pán
Pani
Meno
Priezvisko
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Ulica a popisné číslo
Mesto
PSČ
Telefónne číslo
Email

Výber kurzu

Názov kurzu
Miesto konania kurzu
Spôsob platby
Rozsah kurzu
230 hodín
Forma kurzu
Diaľková (kombinovaná) - 4 soboty výuky + prax + e-learning
Denná forma (cca. 16 dní výuky + prax)
Večerná forma (cca. 30 večerov výuky + prax)
Ste evidovaný na úrade práce?
Áno
Nie
Meno odporučateľa

Ďalšie požiadavky

Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami opatrovateľského kurzu VaV. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Vav Akademy - PO, s.r.o. súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky a spracovania databázy záujemcov o kurz. Súhlas je daný na dobu neurčitú a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. a tento súhlas písomne odvolať.