eshop facebook youtube
Facebook
0948 99 66 39

Prihláška na kurz VaV

Prihláška na kurz a všeobecné podmienky kurzu VaV sa stávajú pre účastníka právne záväznými až pripísaním zálohy vo výške 20 € na účet organizátora.

 

Prosíme Vás, aby ste si Vaše osobné údaje vypísali správne s diakritikou. Pri úspešnom ukončení kurzu sú podkladom pre certifikát a fakturáciu.

Kontaktné údaje

Titul pred menom
Titul za menom
Oslovenie
Pán
Pani
Meno
Priezvisko
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Ulica a popisné číslo
Mesto
PSČ
Telefónne číslo
Email

Výber kurzu

Názov kurzu
Miesto konania kurzu