eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Možnosti platby za opatrovateľske kurzy

ZÁLOHA

Zálohu 20 € z ceny kurzu je potrebné uhradiť pri registrácii na opatrovateľský kurz. Vašu registráciu na kurz považujeme za záväznú až po prijatí tejto zálohy.

 

 

Možnosti platby zálohy/poplatku:

  • 1. OSOBNE pri vypĺňaní prihlášky v kancelárii VaV na: Hlavnej 50 v Prešove, Južná trieda 2/A v Košiciach alebo Námestí slobody 27 v Sabinove
  • 2. VKLADOM na náš bankový účet:

 

VaV Akademy, s.r.o.
Názov banky: VÚB, a.s.
Č.U. vo forme IBAN SK33 0200 0000 0028 9234 5256
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00
Správa pre príjemcu:

Meno a Priezvisko + OK + skratka mesta*

 

VZOR:

Jana Novákova OK PO

 

 

* skratka Mesta - skratka mesta, v ktorom chcete kurz absolvovať

 

ÚHRADA NA SPLÁTKY

Ak sa rozhodnete pre úhradu na splátky, platbu si môžete rozdeliť na niekoľko časti. V takomto prípade bude potrebné uhradiť zálohu 20 € a pri nástupe na kurz na úvodnom stretnutí splátku 80 €. Zvyšok ceny doplatíte v deň záverečnej skúšky. Pri úhrade na splátky nevzniká žiadne navýšenie.