eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Ceny a termíny kurzov opatrovania detí

Termín konania
kurzu
Cena kurzu VaV Tip Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Bratislava 17.02.2024 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Košice 16.02.2024 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Michalovce 09.03.2024 249 € - 489 € Prihláste sa do 09.03.2024
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška