eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Ceny a termíny kurzov opatrovania detí

Termín konania
kurzu
Cena kurzu VaV Tip Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Košice 20.10.2021 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Levoča 08.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 08.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Liptovský Mikuláš 19.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 19.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Malacky 08.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 08.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Martin 13.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 13.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prievidza 08.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 08.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Stará Ľubovňa 08.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 08.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Šaľa 12.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 12.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Topoľčany 18.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 18.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Zlaté Moravce 13.11.2021 249 € - 489 € Prihláste sa do 13.11.2021
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška