eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Ceny a termíny kurzov opatrovania detí

Termín konania
kurzu
Cena kurzu VaV Tip Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Košice 14.10.2023 249 € - 489 € Prihláste sa do 14.10.2023
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Michalovce 14.10.2023 249 € - 489 € Prihláste sa do 14.10.2023
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prešov 04.10.2023 249 € - 489 € Prihláste sa do 04.10.2023
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška