eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Ceny a termíny kurzov opatrovania detí

Termín konania
kurzu
Cena kurzu VaV Tip Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Banská Bystrica 13.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Bratislava 21.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Bratislava 04.06.2022 249 € - 489 € Prihláste sa do 04.06.2022
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Košice 04.06.2022 249 € - 489 € Prihláste sa do 04.06.2022
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Košice 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Levice 13.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Liptovský Mikuláš 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Malacky 12.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Pristúpte k nám do 15.02.2019
Viac info tu Prihláška
Michalovce 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Nitra 13.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Nové Zámky 13.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Piešťany 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Poprad 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Prešov 06.06.2022 249 € - 489 € Prihláste sa do 06.06.2022
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prešov 04.06.2022 249 € - 489 € Prihláste sa do 04.06.2022
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Rimavská Sobota 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Šaľa 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Pristúpte k nám do 15.02.2019
Viac info tu Prihláška
Trebišov 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Trnava 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Zvolen 13.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Žilina 20.05.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška