eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Ceny a termíny kurzov opatrovania detí

Termín konania
kurzu
Cena kurzu VaV Tip Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Banská Bystrica 24.09.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Bratislava 24.09.2022 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Bratislava 08.10.2022 249 € - 489 € Prihláste sa do 08.10.2022
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prešov 26.10.2022 249 € - 489 € Prihláste sa do 26.10.2022
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška