eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Ceny a termíny kurzov opatrovania detí

Termín konania
kurzu
Cena kurzu VaV Tip Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Košice 07.07.2023 249 € - 489 € Prihláste sa do 07.07.2023
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Michalovce 09.06.2023 249 € - 489 € Prihláste sa do 09.06.2023
prihláste sa so zľavou!
Viac info tu Prihláška
Prešov 03.06.2023 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška
Trebišov 02.06.2023 249 € - 489 € Začali sme!
Viac info tu Prihláška