eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Cenník a termíny opatrovateľských kurzov

Termín konania
kurzu
Cena kurzu Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Banská Bystrica 24.09.2022 119 € - 279 € Viac info tu Prihláška
Bratislava 08.10.2022 119 € - 289 € Viac info tu Prihláška
Bratislava 24.09.2022 119 € - 259 € Viac info tu Prihláška
Prešov 26.10.2022 119 € - 0 € Viac info tu Prihláška