eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Cenník a termíny opatrovateľských kurzov

Termín konania
kurzu
Cena kurzu Viac informácií o
kurze
Prihláška
na kurz
Košice 20.10.2021 119 € - 276 € Viac info tu Prihláška
Levoča 08.11.2021 119 € - 269 € Viac info tu Prihláška
Liptovský Mikuláš 19.11.2021 119 € - 269 € Viac info tu Prihláška
Malacky 08.11.2021 119 € - 259 € Viac info tu Prihláška
Martin 13.11.2021 119 € - 279 € Viac info tu Prihláška
Prievidza 08.11.2021 119 € - 259 € Viac info tu Prihláška
Stará Ľubovňa 08.11.2021 119 € - 269 € Viac info tu Prihláška
Šaľa 12.11.2021 119 € - 229 € Viac info tu Prihláška
Topoľčany 18.11.2021 119 € - 279 € Viac info tu Prihláška
Zlaté Moravce 13.11.2021 119 € - 239 € Viac info tu Prihláška