eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Postup pri platbe za kurz nemčiny pre opatrovateľky

ZÁLOHA

Zálohu 20 € z ceny kurzu je potrebné uhradiť pri registrácii na kurz nemčiny pre opatrovateľky. Vašu registráciu na kurz považujeme za záväznú až po prijatí tejto zálohy.

 

Možnosti platby zálohy/poplatku:

  • 1. OSOBNE pri vypĺňaní prihlášky v kancelárii VaV na Hlavnej 50 v Prešove (2. poschodie)
  • 2. VKLADOM na náš bankový účet:

 

VaV Akademy, s.r.o.
Všetky kraje
Názov banky: VÚB, a.s.
Č.U. vo forme IBAN SK33 0200 0000 0028 9234 5256
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00
Správa pre príjemcu: Meno a Priezvisko + skratka Mesta* (príklad: Jana Nováková PO)

* skratka Mesta - skratka mesta, v ktorom chcete kurz absolvovať

 

ÚHRADA

V deň nástupu na kurz je potrebné v hotovosti uhradiť plnú sumu (po odrátaní zálohy 20 €).