eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Zľavy nemčina pre opatrovateľky

Zľava pre absolventov opatrovateľského kurzu VaV

Zľava pre absolventov opatrovateľského kurzu VaV

Absolvovali ste v minulosti opatrovateľský kurz? Ako náš bývalý študent získavate automatickú zľavu 20 € na kurz Nemčina pre opatrovateľky.

Zľavu 30€ získate, ak kurz Nemčiny pre opatrovateľky navštevujete zároveň s Opatrovateľským kurzom.

Odporúčacia zľava

Odporúčacia zľava

Ak do kurzu Nemčina pre opatrovateľky odporúčite účastníka, ktorý nastúpi na ten istý kurz ako Vy a v prihláške uvedie v kolónke „Meno odporúčateľa“ Vaše meno, získavate zľavu 10 €. Ak odporúčite 2 účastníkov, získavate zľavu 20 €.

Zľava sa nedá uplatniť, ak ste odporučanými osobami navštevovali opatrovateľský kurz. Zľavu možno kombinovať so Zvýhodneným balíkom.

Zľava na knihu Nemčina pre opatrovateľky

Zľava na knihu Nemčina pre opatrovateľky

Študenti kurzu Nemčina pre opatrovateľky získavajú zľavu na knihu Nemčina pre opatrovateľky - zvýhodnená cena 7,90 € + cvičebnica 3,90 €.

VaV TIP: Uhraďte zálohu za kurz 7 dní vopred a získavate ZADARMO cvičebnicu alebo CD v mp3 formáte!

 

* Tieto zľavy sú nekombinovateľné.