eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Odborný administratívny pracovník

Rozsah kurzu 88 hodín
Cena kurzu: 620 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0948 306 620

Informácie o kurze:

 • Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú nadobudnúť zručnosti vyžadované v pracovných pozíciách v administratíve a rôznych asistentských pozíciách. Absolvent sa naučí samostatne pracovať s počítačom v operačnom systéme Microsoft Windows. Oboznámi sa so základnou terminológiou, aplikáciami, prácou a bezpečnosťou na internete, hardvérom a softvérom. Dokáže efektívne pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Bude schopný vytvárať rôzne dokumenty, tabuľky, prezentácie a pracovať s e-mailom. Pomocou nástrojov a užitočných funkcií si dokáže zjednodušiť a zrýchliť každodennú prácu. Osvojí si písanie desaťprstovou hmatovou metódou, normalizovanú úpravu písomností a obchodnú korešpondenciu.
 • Rozsah kurzu je 88 vyučovacích hodín (60 min.).
 • V prípade záujmu kurz môžete absolvovať aj individuálne – (v rozsahu min. 5 hodín/60 min.), frekvencia a obsah výučby sa na mieru prispôsobí vašim požiadavkám.

Obsah kurzu:

 • Základy práce s počítačom a Microsoft Windows
 • Internet – www, e-mail, chat.
 • Textový editor Microsoft Word
  • Microsoft Word - základy
  • Microsoft Word - pokročilý
 • Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
  • Microsoft Excel – základy
  • Microsoft Excel – pokročilý
 • Prezentačný program Microsoft PowerPoint
  • Microsoft PowerPoint – základy
  • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Elektronická pošta Microsoft Outlook
 • Desaťprstová metóda písania – Strojopis
 • Hospodárska korešpondencia
  • Hospodárska korešpondencia - základy
  • Hospodárska korešpondencia - pokročilý

Prečo by ste si nás mali vybrať?

 • V našich kurzoch Vám zabezpečíme profesionálnych lektorov, moderne zariadené učebne a individuálny prístup, čím nadobudnete relevantné znalosti a skúsenosti potrebné vo sfére počítačových technológií
 • Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na praktickú výučbu
 • ponúkame optimálny rozsah hodín
 • disponujeme moderne zariadenými učebňami
 • kurzy ponúkame za najlepšie ceny, z ktorých si môžete uplatniť mnoho zliav