eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Opatrovateľka v Rakúsku

Základné podmienky

Základné podmienky ktoré musíte spĺňať ak chcete pracovat ako opatrovateľka v Rakúsku sú:

 

  • 1. Opatrovateľský kurz alebo zdravotnícke vzdelanie
  • 2. Komunikatívna znalosť Nemeckého jazyka - je potrebné zvládnuť bežnú konverzáciu v Nemeckom jazyku (základna znalosť nestačí!!!)

Lokality

Ponúkame prácu v rôznych lokalitách Rakúska, prevažne v mestách Klagenfurt, Graz, Linz a okolie Viedne. Spolupracujeme s viacerými rakúskymi agentúrami, pričom niektoré z nich pôsobia práve v Klagenfurte a v okolí, iné zas majú pôsobnosť v celom Rakúsku.

Druh pracovného pomeru

Naše opatrovateľky pracujú na rakúsku živnosť, ktorú im pomáha založiť buď rakúska partnerská agentúra alebo naša agentúra po príchode na prvý turnus. Na vybavenie živnosti budete potrebovať maturitné vysvedčenie/ diplom (ak ste zdravotná sestra) alebo osvedčenie o opatrovateľskom kurze v nemčine (notárom overené a súdne preložené kópie) a výpis z registra trestov (takisto súdny preklad v nemeckom jazyku). Okrem týchto základnych materiálov sú potrebné notársky overené a súdne preložené doklady:

rodný list
sobášny list (ak ste vydatá)
rozsudok (ak ste rozvedená)

Náš rakúsky partner alebo naša Agentúra Vám pomôže so všetkými formalitami spojenými so založením a vedením živnosti. Ako živnostníčka máte povinnosť platiť si príslušné odvody pre zdravotné a sociálne poistenie. Vo väčšine prípadov rodiny poskytujú opatrovateľkám mesačný príspevok na tieto odvody, v iných prípadoch zas ponúkajú vyšší plat, z ktorého si opatrovateľka hradí odvody.

Platové podmienky

Ponúkaný plat sa mení v závislosti od ponuky hosťovskej rodiny, zdravotného stavu pacienta, Vašej kvalifikácie, a pod. V prípade opatrovateliek, ktoré absolvujú opatrovateľský kurz a majú komunikatívnu znalosť nemčiny sa plat pohybuje v rozmedzí od 40 – 55 €/deň (resp. cca 65 €/deň v prípade ak si opatrovateľky hradia odvody zo mzdy). Zdravotné sestry s dobrou nemčinou majú možnosť zárobku od 60 – 70 €/deň. Rodiny opatrovateľkám prispievajú na cestovné.

Popis práce

Náplň práce závisí od stavu pacienta, vo všeobecnosti ale ide najmä o pomoc pacientovi s hygienou, pri pohybe, vstávaní, doprovode na toaletu, sprchovaní, obliekaní, kŕmení a pod. Opatrovateľka sa zároveň stará aj o udržiavanie poriadku v domácnosti opatrovanej osoby; upratovanie, varenie, pranie, nákupy, príp. starostlivosť o domáce zvieratá. Úlohou opatrovateľky je aj trávenie voľného času s pacientom; čítanie, prechádzky, sprevádzanie na spoločenské podujatia, rodinné oslavy a pod.

Ubytovanie a strava

Ubytovanie a strava sú zabezpečené v rodine pacienta zdarma. Opatrovateľke je poskytnutá vlastná izba.

Pracovný čas

Ide o 24-hodinovú starostlivosť. V rodine sa striedajú dve opatrovateľky na 2-4 týždňové turnusy.

Doprava

Dopravu Vám zabezpečíme z Vášho domu až do rakúskej rodiny. U nas zaregistrované opatrovateľky využívaju služby našej prepravnej spoločnosti.

Ďalšie služby

Okrem vybavenia práce pre opatrovateľky zabezpečujeme aj: