eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Preklady

Prekladateľskej činnosti sa v Jazykovej škole VaV venujeme už od roku 2005 a patríme medzi tri najvyťaženejšie agentúry. Našou špecializáciou sú najmä preklady z/do európskych jazykov. V prípade potreby sme schopní zabezpečiť expresné preklady do 4 hodín - samozrejme, v závislosti od jazyka a rozsahu textu - kdekoľvek na Slovensku. Vyberte si aj Vy z našej širokej ponuky úradných, neúradných alebo odborných prekladov z 11-tich cudzích jazykov aj s možnosťou zachovania grafickej úpravy.

 

Tlmočenie na profesionálnej úrovni je ďalšou službou Jazykovej školy VaV, ktorú môžete využiť kdekoľvek na Slovensku. Zabezpečíme Vám tlmočníka podľa presných požiadaviek na prednášky, rokovania či konferencie. Tlmočníci, ktorých sprostredkujeme sú odborníkmi v danej oblasti.

 

Ak oslovíte VaV garantujeme Vám nielen kvalitný preklad či tlmočnícke služby, ale aj zodpovedný a proklientský prístup. Vďaka našej flexibilite sa dokážeme prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov. Urobíme všetko pre Vašu spokojnosť!

 

VaV - preklady a tlmočenie na úrovni

 

Neúradný preklad

neuradny preklad

 

  Prešov, Hlavná 50
Pobočky

Košice, Južná trieda 2/A

  Sabinov, Námestie Slobody 27
Doba dodania štandardne 2-3 dni (za príplatok aj expresne)
Cena od 9€ za 1NS
Zľavy individuálne

Jazyková škola VaV Vám ponúka okrem úradných aj neúradné (voľné, neoficiálne) preklady. Tieto preklady nie sú ošetrené úradnou pečiatkou prekladateľa. Prekladateľ zároveň nemusí byť zapísaný v registri ministerstva spravodlivosti. Cena takéhoto prekladu je spravidla nižšia, než prekladu úradného. Medzi najčastejšie neúradné listiny patria: životopisy, potvrdenia o návšteve školy, lekárske správy, návody a pod.

Úradný preklad

uradny preklad

 

  Prešov, Hlavná 50
Pobočky

Košice, Južná trieda 2/A

  Sabinov, Námestie Slobody 27
Doba dodania štandardne 2-3 dni (za príplatok aj expresne)
Cena od 17,90€ za 1NS
Zľavy pri textoch nad 2 NS zľava 1€ /NS

Hlavným typom prekladov, na ktoré sa Jazyková škola VaV orientuje, sú úradné (súdne/overené) preklady. Tieto preklady sú realizované prekladateľom, zapísaným v registri Ministerstva spravodlivosti SR a ošetrené úradnou pečiatkou. V porovnaní s konvenčnými prekladmi, sú úradné preklady o trochu drahšie. Ich ceny sa pohybujú v rozmedzí od 19,92 do 22€ v našej spoločnosti však môžete získať úradný preklad už od 18€. Výsledná kalkulácia ceny však závisí od komplexnosti a celistvosti zdrojového textu, či rôznych špecifických požiadavok zo strany klienta.

Medzi najčastejšie úradné listiny patria: rodné listy, sobášne listy, technické preukazy, pracovné zmluvy, obchodné dohody, výpisy z registra trestov a pod.

Charakteristika úradného prekladu – čo musí úradný preklad spĺňať

Preklad s očíslovanými stranami musí byť zošitý, zviazaný trojfarebnou trikolórou s prekladaným originálom (zaraďuje sa pred preklad), musí obsahovať úvodnú časť s označením preklad a na konci sa k nemu pripojí prekladateľská doložka, kde prekladateľ uvedie číslo prekladateľského úkonu, pod ktorým ho eviduje vo svojom prekladateľskom denníku, svoje evidenčné číslo a podpisom a okrúhlou úradnou pečiatkou potvrdí, že preklad súhlasí s originálom.

Odborný preklad

odborny preklad

 

  Prešov, Hlavná 50
Pobočky

Košice, Južná trieda 2/A

  Sabinov, Námestie Slobody 27
Doba dodania štandardne 2-3 dni (za príplatok aj expresne)
Cena od 14€ za 1NS
Zľavy individuálne

V Jazykovej škole VaV sa venujeme aj realizácii odborných prekladov. Špecifickosť odborných prekladov spočíva v ich náročnosti a zacielení na konkrétnu oblasť profesionálneho života, napríklad strojárenstva, právnej sféry, stavebníctva a i.. V odborných textoch sa napríklad používa špecifická slovná zásoba – charakteristická pre danú odbornú oblasť. Osobitnú kategóriu v rámci odborných prekladov tvoria lekárske preklady. Tie si vyžadujú značné skúsenosti prekladateľa v danej oblasti. Odborné preklady takéhoto druhu sa pohybujú vo vyšších cenových hladinách než klasické odborné preklady.

Oblasti odborných prekladov, ktoré realizujeme

  • - strojárenstvo
  • - výroba
  • - ekonomika
  • - informačné technológie
  • - medicína
  • - právo
  • - zákonodarstvo
  • - a mnoho iných
Grafická úprava
  Prešov, Hlavná 50
Pobočky

Košice, Južná trieda 2/A

  Sabinov, Námestie Slobody 27
Doba dodania štandardne 2-3 dni (za príplatok aj expresne)
Cena dohodou
Zľavy individuálne

Pri vykonávaní prekladateľskej činnosti často prichádzame do kontaktu s dokumentmi, ktorých súčasťou je aj náročná grafická úprava (rôzne ornamenty, ozdobný typ písma, nezvyčajné osadenie a podobne). Prekladateľ nie je povinný vyhotoviť preklad po grafickej stránke identický s originálom. Náplňou jeho práce je preložiť nadobudnutý text bez ohľadu na typ písma a grafickú úpravu. Túto požiadavku je, samozrejme, možné zrealizovať - Jazyková škola VaV má k dispozícii 2 skúsených grafikov, ktorí sú pripravení Vám vyhovieť, služba je však spoplatnená. Výsledná cena je stanovená individuálne, v závislosti od dokumentu.

Cenník

Snahou Jazykovej školy VaV je poskytovať zákazníkom kvalitné prekladateľské služby za čo najpriaznivejšie ceny.

Sledujeme ceny a ponuku konkurencie a flexibilne reagujeme na trhový dopyt. Naším primárnym cieľom je dodávať profesionálne a kvalitné preklady za najvýhodnejšie ceny.

Pri viac než 1 NS prekladu je cena prekladu nižšia o 1€ na 1 NS.

 

 
Úradný
Odborný
Neúradný
Expresný
Korektúra
  1
preklad
2+
preklady
1 preklad 2+
preklady
1
preklad
do
5h
do
24h
1
preklad
Nemecký
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
10,90 €
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Anglický
jazyk
20,90 €
1 NS*
19,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
 10,90 €
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Ruský
jazyk
20,90€
1 NS*
19,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
 10,90 €
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Maďarský
jazyk
23,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
17,90 €
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Bulharský
jazyk
23,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
17,90 €
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Poľský
jazyk
19,90€
1 NS*
18,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Francúzsky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Taliansky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
17,90€
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Holandský
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Český
jazyk
19,90€
1 NS*
18,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
16,90 €
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €
Španielsky
jazyk
28,90€
1 NS*
27,90€
1 NS*
16,90€
1 NS*
15,90€
1 NS*
22,90€
1 NS*
ZC + 50% ZC + 20% 6 €

NS* - Normostrana

ZC - základná cena

FAQ - často kladené otázky

Cena 19 € za úradný preklad sa mi zdá privysoká. Kde ma bude stáť menej?

Podľa Vyhlášky č.491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov patrí úradnému prekladateľovi odmena vo výške 19,92 €/NS za preklad z jedného európskeho jazyka do druhého. Cena za preklad je teda oficiálne stanovená a všetci prekladatelia ju majú záväzne dodržiavať.

 

Čo je to tzv. normostrana (1NS)?

Normostrana predstavuje štandardizovanú stranu s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.

 

Prečo mám platiť za 7 strán, ak text, ktorý som dal preložiť má len 5 strán?

Podľa vyhlášky sa pri úradných prekladoch každá začatá strana považuje za normostranu. Navyše, počet normostrán je vyrátaný z vyhotoveného prekladu, nie zo zdrojového textu. Konečný počet normostrán sa teda môže v konečnom dôsledku líšiť od počtu normostrán v zdrojovom texte. To sa zákonite odrazí aj na cene.

 

Robia sa preklady na počkanie?

Mnoho zákazníkov sa domnieva, že preklad sa realizuje na počkanie, zatiaľčo klient sedí v kancelárii. Takáto realizácia nie je možná. Akýkoľvek text je potrebné najprv preštudovať a zadeliť ho ku konkrétnemu prekladateľovi. Ten môže pracovať na predošlých objednávkach, ktorých je v našej spoločnosti celé množstvo. Ďalšiemu prekladu sa teda môže venovať až po ukončení predošlých objednávok. Štandardný termín dodania prekladu sa pohybuje v rozmedzí 2-3 pracovných dní. Táto doba sa môže (v prípade, že niektorý z našich prekladateľov nie je pracovne vyťažený) skrátiť - bez poplatku. Avšak, ak si klient pri zadávaní objednávky vyžaduje expresný preklad, je potrebné počítať s navýšením ceny.

 

Môžem zaplatiť dodatočne po realizácii prekladu?

Vzhľadom na opakujúce sa prípady neuhradenia platby za vyhotovené preklady, je nutné zaplatiť vopred. V prípade zrušenie prekladu, či jeho nevyzdvihnutia totiž vzniká škoda a z toho plynúca strata.

 

0948 48 84 00

 

Meno
E-mail
Telefónne číslo
Správa