eshop facebook youtube
Facebook
0948 99 66 39

Aktuálne pracovné ponuky

OPATROVATEĽKA RAKÚSKO (Hinterbrühl)
Turnus: 2 týždne
Plat: 62 €/deň + cestovné náklady + 170 € odvody
OPATROVATEĽKA- RAKÚSKO (Maria Enzersdorf)
Turnus: 2 týždne
Plat: 60 €/deň + cestovné náklady + odvody
OPATROVATEĽKA RAKÚSKO (Vorarlberg)
Turnus: 3 týždne
Plat: 60 €/deň + cestovné náklady + 200 € odvody
OPATROVATEĽKA - RAKÚSKO (Himberg)
Turnus: 2 týždne
Plat: 65 €/deň + 210 € odvody + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA - RAKÚSKO (Bad Vöslav)
Turnus: 2 týždne
Plat: 56 €/deň + 210 € odvody + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA ZAČIATOČNÍČKA- RAKÚSKO
Turnus: 2 týždne
Plat: 975 €/turnus, vrátane odvodov a cest.nákladov
OPATROVATEĽ/OPATROVATEĽKA- RAKÚSKO
Turnus: 2 týždne
Plat: 64 €/deň + odvody + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA - RAKÚSKO (Viedeň)
Turnus: 2 týždne
Plat: 62 €/deň + 182 € odvody + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA - RAKÚSKO (Matzendorf)
Turnus: 2 týždne
Plat: 61 €/deň + 182 € odvody + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA - RAKÚSKO (Mödling)
Turnus: 2 týždne
Plat: 72 €/deň + 182 € odvody + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA - RAKÚSKO (Himberg)
Turnus: 2 týždne
Plat: 65 €/deň + odvody do 210 € + cestovné náklady
OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA – NEMECKO
Turnus: 4 týždne
Plat: 60 €/deň, rodina prepláca cestovné náklady a odvody
OPATROVATEĽKA - NEMECKO (Osterburg)
Turnus: 4 týždne
Plat: 60 €/deň + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA - NEMECKO (Seefeld)
Turnus: 4 týždne
Plat: 80 €/deň + cest.náklady + 100 € príspevok na odvody
OPATROVATEĽKA NEMECKO (Seefeld)
Turnus: 4 týždne
Plat: 55 €/deň + cestovné náklady
OPATROVATEĽKA - RAKÚSKO (Lasse)
Turnus: 2 týždne
Plat: 975 €/turnus, vrátane odvodov a cest.nákladov