eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Prihláška na kurz VaV

Prihláška na kurz a všeobecné podmienky kurzu VaV sa stávajú pre účastníka právne záväznými až pripísaním zálohy vo výške 20 € na účet organizátora.

 

Prosíme Vás, aby ste si Vaše osobné údaje vypísali správne s diakritikou. Pri úspešnom ukončení kurzu sú podkladom pre certifikát a fakturáciu.

Kontaktné údaje

Titul pred menom:
Titul za menom:
*Oslovenie:
Pán
Pani
*Meno:
*Priezvisko:
*Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
*Dátum narodenia:
*Miesto narodenia:
*Ulica a popisné číslo:
*Mesto:
*PSČ:
*Telefónne číslo:
*E-Mail:

Výber kurzu

Názov kurzu:
Miesto konania kurzu:
Ste evidovaný na úrade práce?
Áno
Nie
Meno odporučateľa:

Ďalšie požiadavky

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

/ so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu VaV Akademy, s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely VaV Akademy, s.r.o.

 

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže VaV Akademy zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením VaV Akademy o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.