eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Kurz opatrovania detí

Chcete sa venovať práci opatrovateľky detí?

Robte to čo vás baví po absolvovaní kvalitného vzdelávania vo VaV.

 

Vďaka opatrovateľskému kurzu detí vo VaV získate kompletnú kvalifikáciu s osvedčením a možnosť zamestnať sa v tejto oblasti. 220-hodinový opatrovateľský kurz detí realizujeme vo viac ako 90-tich mestách na celom Slovensku. Naše kurzy sú vedené kvalifikovanými lektormi a odborníkmi, ktorí majú v oblasti opatrovania dlhoročnú prax.

 

Názov vzdelávacieho programu: Kurz opatrovania detí
Rozsah kurzu: 230 vyučovacích hodín
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: č. s. 14156/2017-M_OSS, č. z. 41659/2017
Ceny kurzov: 249 € - 489 €
   Termíny kurzu  

 

 

ocenenia

 

Informácie o kurze

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem kvalifikovane pracovať s deťmi, a to: opatrovateľom/kám detí, budúcim matkám alebo matkám na materskej, pomocníkom pri starostlivosti o deti, vychovávateľom/kám, rodinným príslušníkom malých detí ...
Pre prihlásenie do kurzu je potrebné úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Bez ukončenia vzdelania musí záujemca k 28. februáru 2017 dovŕšiť vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovať starostlivosť deťom ako zárobkovú činnosť, a to najmenej 3 roky.
Rozsah kurzu je 220 hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

V priebehu kurzu absolvujete 3 časti: teoretickú časť (104 vyuč. hodín), praktickú časť (44 vyuč. hodín) a odbornú stáž - prax (72 vyuč. hodín) v zariadeni starostlivosti o deti do troch rokov,
teoretickou a praktickou časťou si osvojíte potrebné znalosti pod vedením odborníkov z praxe (detských sestier, pedagógov, psychológov, právnikov a pod.),
absolvovaním odbornej stáže v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov (detských jasliach) získate potrebné praktické zručnosti. Stáž si je potrebné po konzultácii s manažérkou kurzu zabezpečiť vopred - radi vám poradíme.

Čo absolvovaním kurzu získate?

Kompletnú kvalifikáciu na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľov v detských jasliach (podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).
Vedomosti, praktické zručnosti a množstvo užitočných informácií.
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania detí.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 6 - 12 týždňov. Kurzy opatrovania detí organizujeme v dennej forme (cca 6 týždňov), ako aj vo večernej forme (cca 12 týždňov). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky pozostávajú z 2 častí – písomného testu (otázky z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a ústnej odpovede. Záverečné skúšky môžete absolvovať až po ukončení všetkých 3 častí kurzu a predložení tlačiva – záznamu o absolvovaní odbornej stáže v konkrétnom zariadení.

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

Kurz môžete absolvovať vo viacerých mestách na celom Slovensku.
V priebehukurzu absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.
Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu opatrovateľa detí.
Kurz realizujeme v nadštandardných školiacich priestoroch.
Kurz absolvujete za výhodnú cenu, na ktorú si môžete uplatniť viacero zliav, na splátky bez navýšenia alebo cez projekt RE-PAS úplne zadarmo.
Naši absolventi majú na ďalšie kurzy vo VaV Akademy automatickú vernostnú zľavu.